Undersökning visar att viltolyckorna ökar i Skåne

Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Skånes län trots att siffran redan är hög. Under årets första sex månader inträffade över 28 000 viltolyckor runt om i Sverige och av dem inträffade 2 740 viltolyckor i Skåne mellan januari och juni i år. Siffrorna kommer från Nationella viltolycksrådet (NVR) och de är sammanställda av Nyhetsbyrån Siren som sammanställt dem. En viktig orsak till ökningen är att antalet viltstammar har ökat markant.
– Det kan bero på att det har varit gynnsammare under året för stammen att växa till sig. Det vill säga att rovdjuren kring stammarna har varit färre och att alla små därmed har haft möjlighet att faktiskt växa upp. Oftast är det en kombination av god tillgång till föda, gynnsamt väder och få rovdjur i närheten av stammarna, säger Fredrik Bergh, informationssekreterare på Nationella viltolycksrådet. Han anser även att den ökade trafiken är en ökad bov i dramat.

– I dag är det fler bilar på vägarna och bilarna är också säkrare. Det sista gör att bilförarna tror att de kan köra fortare, men vad många glömmer bort är att djuren rör sig över samma sträckor som de alltid har gjort i generationer. En ökad hastighet gör det svårare att hinna bromsa. Det många också missar är att ett rådjur sällan kommer ensam. Om det kommer ett rådjur finns det ofta flera i närheten, säger Fredrik Bergh.

Tidigare års snöfattiga och milda vintrar i söder har gynnat viltstammarnas tillväxt, men konsekvenserna av årets extremtorka är oklar. – Det är för tidigt att säga hur väderförhållandena kommer att påverka viltstammen. Självklart kan det bli svårt för djuren att hitta mat i olika delar av landet, men man ska komma ihåg att djuren alltid kan röra på sig. Viltstammarna rör sig dock inte så långa sträckor utan håller sig inom regionen, säger Fredrik Bergh.

På grund av att det är sommartid så gör ljuset att det är bättre sikt, men Nationella viltolycksrådet vill göra oss uppmärksamma på att vi inte måste vänta till hösten för att se att viltflockarna har rört på sig: – Vi måste tänka om när det gäller det här med vilt på vägarna. Förr bodde och vistades viltstammarna kanske mer i skogspartier eller åtminstone närmare naturen, men i takt med att djuren har förstått att det finns mat i trädgårdar och tätorter så har viltstammarna kommit närmare människan. Det bör man ha med sig i tanken även när man kör bil i tätorterna, säger Fredrik Bergh.

Källa: Lokaltidningen.se