Uppmaningen efter torkan: Skjut alla älgkalvar

alg

Sommartorkan har resulterat i foderbrist för älgstammen så nu uppmanar länsstyrelsen i Östergötland jaktlagen att skjuta så många älgkalvar som möjligt under kommande säsongen.  – Vi ser inga andra alternativa lösningar, menar Emil Brangenfeldt, Vilthandläggare på länsstyrelsen.

I juli drabbades stora områden av kraftiga skogsbränder och torkan har lett till konsekvenser mot älgstammen som har drabbats av stor brist på fodertillgångar som dessutom haft sämre kvalitet än vanligt. Därför uppmanar nu länsstyrelsen i Östergötland jaktlagen att skjuta så många älgkalvar som möjligt under den kommande jaktsäsongen.

På grund av sommarens tuffa väderförhållanden väntas antalet kalvar vara färre och i sämre skick än de brukar. Många älgar kämpar fortfarande med att återhämta sig och är därmed i för dålig kondition för att para sig. Torkan gjorde att bärriset brändes ut.

Bristen leder i sin tur till en konkurrenssituation där älgarna blir lidande eftersom övriga klövviltsarter ökat i antal under sommaren. – Det är den stora delen i detta komplexa problem. När det blir en svår konkurrens är det älgen som blir mest lidande och då måste vi anpassa de andra klövviltsarterna efter dessa förutsättningar också, säger Emil Brangenfeldt, Vilthandläggare på länsstyrelsen.

Älgar värmestressar redan vid 15 grader och brukar vara smarta och hitta lösningar för att klara den svenska sommaren. Bland annat genom att söka sig till nordsluttningar och vattenrika områden som sumpmarker och myrar. – Men den här sommaren har varit så pass extrem så att på många håll i Östergötland har det varit ren torka och då finns inte de här vattenmängderna som behövs. Så i år har varit ett extremt år, säger Emil Brangenfeldt.

Källa: expressen.se