Länsstyrelsen i Skåne meddelar att det är återigen dags för jakt i Dalby Söderskog. Tisdagen den 24 januari startar jakten vid niotiden på morgonen. Syftet med jakten är att minska antalet vildsvin som uppehåller sig i nationalparken. Det är andra tillfället det bedrivs jakt i nationalparken denna vinter.
– Vi sätter upp skyltar som varnar besökare. Det är inte förbjudet att röra sig i området, men det kanske är trevligare att gå där en dag när det inte är så mycket oväsen. Vi kommer att vara ett tjugotal personer och en hund som driver ut vildsvinen ur skogen, säger Jörgen Nilsson.