Vad säger forskningen angående olika metoder för att förebygga rovdjursangrepp?

 

Ann Eklund

boskap

Boskapsvaktande hundar och inhägnader kan vara effektiva åtgärder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur. Flera andra metoder – både jakt och metoder som inte dödar djuret – verkar också lovande men de har inte utvärderats vetenskapligt i samma utsträckning. Det visar en internationell grupp med forskare från bland annat SLU i en omfattande studie som nu publiceras i PLOS Biology.

Tjugoen författare från 10 länder har granskat 114 vetenskapligt publicerade artiklar som mäter effekten av åtgärder som ska minska risken för eller omfattningen av rovdjursangrepp på tamboskap. Dessa åtgärder spelar ofta en viktig roll i konflikter kring rovdjur.

Globalt sett läggs stora resurser varje år för att skydda tamdjur från rovdjursangrepp. Dock ofta utan vetenskapliga belägg, evidens, för att metoderna faktiskt fungerar. Enligt forskarna borde evidens för att en åtgärd verkligen är effektiv vara ett krav vid såväl större ekonomiska satsningar, i strategier och genomförande. Precis som vi rigoröst testar mediciner vid upprepade tillfällen för att fastställa deras effekt vid behandling av sjuka människor. Om evidens saknas borde åtgärden genomföras så att det är möjligt att utvärdera effekten vetenskapligt

– Att mäta effekten av de åtgärder som används för att förebygga rovdjursangrepp är nödvändigt för att vi ska kunna använda dem på ett effektivt sätt. Eftersom de vetenskapliga utvärderingarna fortfarande är så få vill vi uppmuntra till samarbeten mellan djurägare, rovdjursförvaltare och forskare för att tillämpa åtgärderna på ett sätt som tillåter vetenskaplig utvärdering. På så sätt kan vi gå mot en evidensbaserad förvaltning som sparar tid, pengar och både tamdjur och rovdjur, säger Ann Eklund på institutionen för ekologi, SLU, en av de fyra huvudförfattarna.

Forskarna konstaterar att boskapsvaktande hundar, inhägnader och lapptyg är vetenskapligt väl underbyggda åtgärder. Om dessa metoder är lämpliga kan förvaltningen använda och föreslå dem som pålitliga metoder för att skydda boskap från rovdjursangrepp. Andra åtgärder, som jakt och flytt av rovdjur, ljud- och ljusskrämmor, kan mycket väl fungera.  Men de behöver testas ytterligare för att det ska vara möjligt att fastställa vilken effekt de har.

Om inte finns risk för att myndigheter och tamdjursägare spenderar stora pengar och mycket tid på så kallade lösningar, som kanske inte löser problemet, menar forskarna.

Källa: My Newsdesk