Vapenföretag vann i domstol – 3d-ritningar på vapen är lagliga

vapen

När 3d-skrivare kom vidgades konstruktionsmöjligheterna enormt. Men när folk i allmänhet började skriva ut vapen, då drog myndigheterna i USA åt handbromsen. Efter en fyra år lång rättsprocess har man nu kommit fram till att vapenritningar ska vara lagliga. Vapen är och bör vara licenspliktiga. Men när CAD-ritningar och nedladdningsbara filer på utskrivbara vapen lanserades 2013 i kölvattnet på 3d-skrivarens popularisering, skakades systemet om ordentligt.

Amerikanska utrikesdepartementet klev in och krävde att företaget Defense Distributed, som låg bakom världens första helt 3d-utskrivna handeldvapen ”Liberator”, direkt skulle kassera ritningarna. Bara för att inte vem som helst som har tillgång till en 3d-skrivare eller CNC-maskin skulle ha möjligheten att börja producera oregistrerade vapen.

Skälet var att vapenfilerna stod i strid med internationella regler om vapenkontroll, som bland annat har restriktioner kring export av militär utrustning. Och Defense Distributed var tvingades ta bort filerna från internet. Men innan det skedde hade Liberator laddats ner över 100 000 gånger. Så trots att företaget inte längre distribuerar filerna, så cirkulerar de på darknet och olika torrentsajter.

Men bara för att Defense Distributed gjorde som myndigheten beordrat, innebar det inte att man godtog skälet. De har tillsammans med vapenlobbyistgruppen ”Second Amendment Foundation” dragit utrikesdepartementet inför rätta. Förhandlingarna har pågått sedan 203.  Enligt företaget står kravet på att ta bort filerna i strid med första tillägget i amerikanska rättighetsförklaringen och är en inskränkning av yttrandefriheten.

Nu flera år efter juridisk prövning har amerikanska högsta domstolen beslutat att företaget och vapenlobbyn har rätt. Så utöver att de få tillbaka beslagtagna medel på 10 000 dollar så innebär domstolsutslaget att organisationen kan återuppta sin verksamhet som tillåter ”tillgång, diskussion, användning av och reproduktion” av filerna för amerikaner. Den 1 augusti i år kommer man återigen lägga upp filerna för nedladdning.

Utslaget har gjort att oron över oregistrerade vapen blomstrat upp. De flesta länder har hårdare vapenlagar än de har i USA och redan under den korta tid som filerna var tillgängliga 2013 kunde nedladdning av Liberator spåras till många europeiska länder.

Dock hindrar det amerikanska utslaget inte att nationella eller regionala förbud införs. I bland annat Australien har New South Wales kriminaliserat innehavet av CAD-filer för utskrivbara vapen och i Storbritannien har man sedan 2016 explicit skrivit att 3d-utskrift av vapen är illegalt.

Källa: Ny Teknik