Vargjägare i bil får skjuta fårdräpare i Norge

varg

Motsvarigheten till länsstyrelsen i Norge heter Fylkesmannen. Och Fylkesmannen i Oslo och Akershus har gett tillstånd till att skjuta en fårdräpande varg. Vargjägare får alltså skjuta från en bil om motorn och belysningen är avstängd.Tidigare i somras var det varg som angrep betande får i länen Hedmark, Oslo och Akershus. De berörda länsstyrelserna sa då ja till en dryg veckas jakt i månadsskiftet juni-juli. Natten till första augusti var vargen framme igen och tog två lamm vid Lyssjöen i Eidsvolls kommun.Fylkesmannen har nu sagt ja till jakt på en varg under mellan 1 augusti och 8 augusti i delar av Eidsvolls kommun och hela Stange och Nord-Odal kommuner.

Dessutom finns möjligheten att vargen som ska skjutas kan ses som genetiskt viktig för det sydskandinaviska vargbeståndet, eftersom besked om det saknas tillåts jakten. Men om fylkesmannen får veta att vargen är ”viktig” kan beslutet bli omprövat. Därför ombeds jägarna i området att sända in DNA-prover, som till exempel avföring från vargen, så att genetiken kan analyseras.

Bakgrunden till fylkesmannens beslut är att norsk lagstiftning ger mer möjlighet till att värna de vargdrabbade på landsbygden än vad det görs i Sverige. Det ska tas hänsyn till närings- och samhällsintressen. Angreppen har skett utanför vargzonen och i områden där betesdjur ska prioriteras och tidigare erfarenheter visar att det blir stora skador får fårägarna om inte vargarna skjuts bort. Det är svårt att jaga i det aktuella området eftersom där finns skogsterräng. Det är heller inte lätt att ordna förebyggande åtgärder i området men ersättning ges för vargjakten.
Till skillnad från här i Sverige finns det även pengar för att finansiera vargjakten. Det anslås 50 000 norska kronor till skyddsjakten, vilket motsvarar 1 600 kronor per deltagare och dygn.Hund får användas fast tillstånd måste ges från fylkesmannen.

Jägarna får sitta på pass i bilar men motorn och strålkastarna får dock inte vara på.
Under bilfärder ska studsaren vara oladdad och förvaras i ett fodral eller liknande.
Bilar och andra fordon som används ska vara ordentligt skyltade att de används för jakt. Det är extra viktigt för en skytt att se till att det är säkert i omgivningarna om skott avlossas från ett fordon. Om vargen fälls får jägarna inte ta hår eller blod från den utan hela vargen ska transporteras till Norsk institut for Naturforskning i Trondheim för undersökning.

Källa: Jakt & Jägare