Vildsvin irrade runt i Hässelby Gård och Grimsta

vildsvin

Förvånade Västerortsbor iakttog igår ett vildsvin som kutade runt på gator och stigar i bostadsområden i Hässelby Gård och var ända inne vid Råcksta begravningsplats.
– Förmodligen är det ung galt som stötts ut från flocken och kommit på avvägar, säger Tommy Tuvunger, viltvårdare vid Stockholms stad. Polisen fick den första rapporten klockan under förmiddagen igår, då någon anmälde att ett ”stort” vildsvin som passerat vid Silversmedsgränd i närheten av Råcksta begravningsplats i Grimsta. Sex timmar senare hade djuret tydligen rört sig i nordvästlig riktning, för då kom ett samtal om ett vildsvin vid Kvarnhagsgatan vid Hässelby Gård. Grisen har även setts springa längs med Astrakangatan, enligt uppgifter på Facebook.

-Det händer ibland att vildsvin tar sig in på golfbanan och vidare in i Hässelby villastad i jakt på mat, och men det är ovanligt att de kommer så långt in mot stan som Råcksta. Vi skjuter en del vildsvin ute i Västerort, men det är i första hand bakom gamla skjutbanan. De vandrar in från Görvälns naturreservat och vi försöker mota Olle i grind så att de håller sig där, säger viltvårdaren Tommy Tuvunger.
Han berättar att det finns utfodringsplatser på strategiska platser för att få vildsvinen att stanna i skogen.

– När de kommer dit ska de vara nöjda. De ska inte vilja söka sig vidare in mot den samlade bebyggelsen, säger Tommy Tuvunger. I det här fallet tror han att det rör sig om en ung galt som just blivit könsmogen och tvingats bort från flocken. Det kan ha gjort att den blivit förvirrad och desorienterad för en tid. Någon anledning att rycka ut för att skjuta grisen ser han inte, säger han. – Absolut inte, om den inte är skadad eller så. Normalt hittar den tillbaka dit den kom ifrån av egen kraft.

Källa: mitti.se