Vildsvinen blir vanligare i Västnyland i Finland

vildsvin

Vildsvinsobservationerna har blivit allt fler på sistone fast det är så gott som omöjligt att säga hur många individer vi har i Västnyland, menar Mikael Wikström, som är specialplanerare vid Finlands viltcentral. Vildsvin har blivit en allt vanligare syn i Västnyland. Så sent som i förra veckan rörde sig ett ensamt, fullvuxet vildsvin i Prästkulla i Tenala.

Det är ändå väldigt svårt att uppskatta hur många vildsvin det finns i regionen eftersom de rör sig mycket och långt på kort tid, förklarar Mikael Wikström. Och det är inte ovanligt att det är samma vildsvin som flera rapporterar om från olika håll i regionen. Tack vare beskrivningar av vildsvinet eller gruppen kan man dra slutsatsen att det är frågan om samma djur. Genom att följa med vildsvin som försetts med sändare har man också sett att de rör sig på stora områden. Men det hör det till ovanligheterna att man skulle stöta på ett vildsvin vid samma plats två gånger.

– Så gles som stammen är nu är det mer sannolikt att man påträffar det någon annanstans. Ett möte med ett vildsvin betyder nödvändigtvis inte att du kommer att träffa andra individer i närheten. Ensamma vildsvin kan röra sig väldigt långa sträckor. Ett ungt djur kan till exempel ge sig i väg och leta efter ett ställe att slå sig ner på, berättar Wikström.

Då kultingarna är små håller suggan till på en och samma plats en längre tid. Men så fort minstingarna hänger med i moderns takt beger sig familjen ut på vandring. Trots att det inte går att säga hur många vildsvin det finns i Västnyland eller Finland är man säker på att antalet har ökat. Beståndet har främst vuxit i östra Finland och Östnyland men man ser regelbundet vildsvin också på andra håll.

– Det förekommer en hel del observationer på olika håll i Nyland och angränsande områden så antalet ökar helt klart. Det är sannolikt att vi kommer att få etablerade bestånd även i Västnyland, säger Wikström. Han berättar vidare att myndigheter har rekommenderat jakt av vildsvin på platser där det finns mest av dem för att förebygga spridningen av afrikansk svinpest.

– Även om det inte är uttalat att det är vildsvinen som sprider svinpesten är avskjutningen ett sätt att försöka hindra att sjukdomen kommer till Finland. Wikström tror att man kommer att följa Sveriges och Mellaneuropas exempel och gå in för jakt på klövvilt i framtiden istället för att dela upp jakten enligt djur. Då skulle jakten på älg, vitsvanshjort, rådjur och vildsvin falla inom samma kategori. I så fall jagar man det klövvilt som finns i området, avslutar Mikael Wikström.

Källa: svenska.yle.se