Vill halvera lodjursmålet i Uppsala

lodjur

Uppsala läns viltförvaltningsdelegation vill sänka miniminivån för lodjur rejält i länet. Tidigare var 11,5 årliga familjegrupper klubbat men nu vill delegationen sänka siffran till 5. 

Antalsmålen för lodjur var uppe för diskussion vid viltförvaltningsdelegationens sista möte förra året. Idag gäller 11,5 familjegrupper men det anses vara för högt. Det höga minimimålet innebär bland annat att länsstyrelsen inte tillåter jakt på lodjur i länet i år. Detta på grund av att förra årets inventering visade att det fanns precis 11,5 familjegrupper i länet.

Efter votering stod det klart att Jägareförbundets förslag vann gehör med voteringssiffrorna 7-5. Men det är fortfarande inte klart om det blir så eftersom det är Naturvårdsverket som har sista ordet i ärendet. 

Källa: 24uppsala.se

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn