Viltet har det tufft i torkan

alg

Värmen och torkan har skapat stora problem för oss människor men foderbristen har även gjort att våra boskapsdjur drabbats hårt. Dessutom har årets extrema sommar varit en av de värsta någonsin för våra vilda djur.  – Det är ingen tvekan om att de har det tufft. Hur tufft vet vi inte än eftersom vi har aldrig haft en liknande situation tidigare. Den här sommaren är helt unik, säger Fredrik Widemo, forskningsansvarig på Svenska Jägareförbundet.
För betande djur går näringsvärdet och vattenhalten ner vilket innebär att de behöver dricka mer. Och detta samtidigt som vattnet blir allt svårare att hitta i det torra landskapet. Djuren söker föda på natten och svalka i skuggan på dagen. – Därför är det viktigt att tänka på att inte störa viltet utan låta det vara i fred, säger Fredrik Widemo.

Länsstyrelsen och Jägareförbundet har gått ut med en rekommendation om att inte ha lösa hundar i skogen för att undvika att skrämma upp och stressa vilda djur. Än så länge endast i några län. – Vi börjar med en rekommendation men kan komma att införa ett förbud om det skulle behövas, säger Anita Bergstedt, enhetschef på viltenheten på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Foderbristen för tamdjuren gör det svårt att utfordra vilda djur eftersom maten helt enkelt inte räcker till. Men Fredrik Widemo menar att det finns saker som man som privatperson kan göra.

– Vatten kan man alltid ställa ut. Normalt sätt ska vilt inte behöva utfodras på sommaren men nu råder det extrema förhållanden. Grönsaker och frukt är bra däremot ska man inte lägga ut exempelvis broccoli som kan vara direkt giftigt. Man ska också tänka på att man behöver tillstånd från markägaren, säger Fredrik Widemo.

– Samtliga djur har det tufft men älgarna har det extra tufft. De är dåligt anpassade för så här varmt väder och måste lägga mycket energi på att hålla kroppstemperaturen på en lagom nivå. Korna producerar mindre mjölk vilket förstås drabbar kalvarna. Forskning från bland annat Nordamerika och Öland visar hur värmen gjort att älgarnas sydgräns förflyttas norrut så med klimatförändringarna kommer vi säkert se en stegvis effekt av detta.

Långlivade djur, till exempel älgen, prioriterar sin egen överlevnad framför årets reproduktion. Det innebär att kalvarna lider mer än de vuxna individerna. Både årets och nästkommande årets kalvar kommer troligen vara ovanligt få och små. Torkan och det varma vädret påverkar alltså både på kort och lång sikt vilket innebär att många skogs- och lantbruk kan behöva göre omställningar de kommande åren.

– Det här kommer inte att vara sista gången vi ser en torka. Historiskt sett har vi haft mycket våtmarker. Men vi har dikat upp när många har försökt effektivisera skogsbruk genom att dränera. Nu har vi kommit till ett läge där vi måste gynna våtmarker för att hålla upp grundvattennivåerna i landskapet. Det har många positiva effekter både för djuren, men också för att till exempel förebygga bränder och undvika översvämningar, säger Anita Bergstedt.

Källa: goteborgdirekt.se