Vitsvanshjorten ökar i antal i Finland

Vitsvanshjorten blir en allt vanligare syn längs med vägar, på åkrar samt i skogen i Finland. Var fjärde plåtkrock i sydvästra Finland och delar av Nyland orsakas av hjortdjur varför vitsvanshjortstammen borde reduceras kraftigt, menar Trafikskyddet. Tapio Heiskanen är kontaktchef vid Trafikskyddet i sydvästra Finland var vitsvanshjorten förökar sig snabbt. Han efterlyser mera jakt och flera fällda djur, särskilt på hondjur eftersom man på det sätt också får färre kid.

Heiskanen önskar även mera samarbete mellan jaktlagen. – Om ett jaktlag inte får sin hjortkvot fylld kan ju ett annat jaktlag få fälla flera, menar han. I sydvästra Finland kommer fler hjortar att få fällas under jakten i höst, närmare bestämt 12 000. Vilket är en femtedel fler än ifjol. Föra året fälldes 41 200 hjortar sammanlagt i Finland vilket var ett rekordantal.

Vitsvanshjorten har nu brett ut sig i knappt halva Finland förutom att den breder ut sig växer också stammen på de ställen hjortarna finns. Just nu finns det cirka 100 000 vitsvanshjortar i Finland. Trots att stammen växer finns ingen klar plan för hur den ska hanteras och hur mycket hjort som egentligen ska få finnas i Finland.

Specialplanerare Mikael Wikström vid Finlands viltcentral är en av dem som jobbar med att få fram en helhetsbild av hjortstammen. – Älgen vi har en lång tradition med och det gör att vi gör upp olika slags målsättningar. Det gäller dels antalet älgar och dels köns- och åldersfördelning bland älgar för olika områden i Finland.  Men för hjorten finns det inte lika tydliga målsättningar som för älgen på grund av att man ännu inte har särskilt bra koll på hur många vitsvansar och vilka vitsvansar det finns i Finland.

Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och Åbo universitet arbetar för tillfället med att skapa mera systematik när det gäller vitsvanshjorten. – När vi har den kunskapen blir det möjligt att reglera stammen på ett bättre sätt, menar Wikström. Dock vill han inte själv ta ställning till om det finns för mycket vitsvanshjort i Finland.

Det är regionala jaktråd som finns runt om i landet fattar själv beslut om hur målsättningen för stammens storlek. Finlands viltcentrals regionala kontor beviljar ett antal jaktlicenser med vilka djur kan fällas.  Jaktråden beaktar de skador som djuren åstadkommer, på odlingar och skogsplanteringar samt vilken olycksrisk de utgör i trafiken. Men de ska även beakta den nytta och det värde djuren har.

– Det blir lätt en väldigt negativ ton kring vitsvanshjorten. Men man ska också veta att viltköttets värde går att räkna i miljontals euro, i synnerhet då vilt blir allt populärare, säger Wikström och tillägger att det också finns ett värde i den rekreation som jakten innebär. – Myntet har två sidor och egentligen borde man få myntet att stå på kant istället, med en balans mellan belastning och nytta, tillägger Wikström.

Specialplanerare Mikael Wikström håller dock med Tapio Heiskanen från Trafikskyddet om att fler hondjur borde fällas.- Vitsvanshindarna föder två till tre kalvar per år, och vill man reducera stammen är det hindarna man borde rikta in jakten på, säger Wikström. Om hondjuren skjuts måste man också skjuta flera kalvar av etiska och biologiska skäl. – Vi har nämligen en tradition av att vara väldigt försiktiga med produktiva vuxna hondjur, eftersom man har varit varsam med beståndet då det inte har funnits så mycket djur att jaga. Här behövs kanske en attitydförändring, säger Wikström.

I takt med att hjortkrockarna blivit fler har polisen fått prioritera om sina resurser så sedan tre år tillbaka rycker inte polisen ut vid hjortkrockar ifall det inte finns personskador. Kommissarie Markus Ramstedt vid Västra Nylands polisinrättning i Raseborg säger att det skulle vara helt ohållbart om polisen skulle rycka ut vid varje hjortkrock under hösten. – Men man ska ändå alltid ringa nödnumret 112 ifall man krockar med en hjort. Om djuret är skadat kan det behöva lokaliseras och dessutom behövs uppgifterna bland annat för försäkringsbolagen, säger Ramstedt.

– När kvällarna mörknar ska man förstås vara extra uppmärksam och dessutom följa hastighetsbegränsningarna, säger Ramstedt. – Men att skydda sig helt från hjortkrockar går nog inte. De rör sig så snabbt när de väl hoppar ut på vägen. För att kunna parera det borde vi sänka hastigheten på vägarna till 30 kilometer i timmen och det går ju inte, säger Ramstedt.

Källa: svenska.yle.fi

hjort