Pilotprojekt initieras i Västernorrland för skogsfågelinventering

Ansökan har skickats in till Länsstyrelsen i Västernorrland om dispens för att kunna genomföra ett pilotprojekt för skogsfågelinventering med fokus på dalripan i Västernorrland.