Inom loppet av en halvtimme sköts fyra björnar i Västernorrland vilket även innebär att kvoten för tilldelningen var fylld och licensjakten på björn avlystes i länet. 

Så här fördelades de fällda björnarna:
• 24 björnar fällda inom område 1
(Ånge Timrå Sundsvall Härnösand och Kramfors kommuner)
• 18 björnar fällda inom område 2
( Sollefteå och Örnsköldsvik)

Kommunvis har antalet björnar skjutits här:
• Ånge  8 stycken
• Sundsvall 11 stycken
• Timrå 2 stycken
• Kramfors 3 stycken
• Sollefteå 10 stycken
• Örnsköldsvik 8 stycken