Jägarförsäkring

Klicka här för att hämta ditt försäkringsintyg.

Från och med 1 januari 2018 är det Svedea som försäkrar Allt om Jakt & Vapens helårsprenumeranter. I händelse av skada: Ha ditt försäkringsbevis redo. Det kan du hämta genom att skapa ett konto och logga in på hemsidan eller kontakta oss på pren@alltomjaktochvapen.se. Här kan du ladda hem blankett för skadeanmälan. Här kan du läsa en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga villkoren hittar du på svedea.se.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller när du deltar i jakt, jaktträning, jaktskytte, jaktstig eller viltvårdsarbete och ersätter om du drabbas av ett olycksfall. Försäkringen gäller även under färd till och från sådana aktiviteter. Tänk på att om du vistas utanför Norden längre än 2 månader så gäller inte försäkringen.

Du kan till exempel få ersättning om du
• skadas i trafikolycka på väg till en jaktträning
• snubblar under jakt och bryter en arm
• skär dig i fingret under passning

Försäkringen ersätter:
• Läkar- och sjukvårdskostnader: Nödvändiga och skäliga kostnader
• Medicinsk och ekonomisk invaliditet: 5 prisbasbelopp
• Kläder och glasögon: 10 000 kr
• Dödsfall: 44 000 kr
• Tandskada: 25 000 kr
• Krisbehandling: 400 000 kr
• Ärrersättning: 20 000 kr

Villkor: GRK90:2 Kollektiv olycksfallsförsäkring (du kan läsa villkoret på svedea.se/foretagsforsakring)

Ansvarsförsäkring

I försäkringen ingår också en ansvarsförsäkring som kan ersätta om du skulle bli skadeståndsskyldig under jakt, jaktskytte eller jaktstig och saknar ansvarsförsäkring i din hemförsäkring. Ansvarsförsäkringen gäller för person- och sakskada som du orsakar och gäller i hela världen förutom i USA och Kanada.

Högsta ersättning för ansvarsförsäkringen är 10 000 000 kronor och självrisken är 1 500 kronor.

Villkor: GRK90:2 Kollektiv olycksfallsförsäkring (du kan läsa villkoret på svedea.se/foretagsforsakring)

Anmäla en skada

Vårt mål är att ta hand om alla skador så snabbt och smidigt som möjligt. Om du har fått en skada kan du alltid ringa oss om du behöver hjälp eller undrar något. Företagsskadeavdelningen når du på telefon 0771-160 199 eller genom att mejla skadorforetag@svedea.se

Om du skadat dig och vill anmäla en olycksfallsskada behöver du fylla i en skadeblankett och mejla den till skadorforetag@svedea.se.

Om det gäller ansvarsförsäkringen räcker det med att göra en allmän webbanmälan. Ange referensnummer/försäkringsnummer 2222007 när du anmäler en skada.

Klicka här för att hämta ditt försäkringsintyg.