Inför björnjakten hade Los- och Ovanåkers Jaktvårdskrets planerat in ett informationsmöte med Länsstyrelsen. Med anledning av den illegala björnåtel som upptäcktes inom Alfta södra viltvårdsområde och polisanmäldes av Länsstyrelsens naturbevakare informerades även om vilka följder detta kan få för viltvårdsområdet om man inte får bukt med problemet.

Sone Persson, Länsstyrelsens naturbevakare berättade att man på fem år hittat fyra illegala åtlar inom en radie av 600 hundra meter.

”Det här måste få ett slut”, sa Sone Persson.

Sara Waern, Länsstyrelsens handläggare meddelade att man stöttar viltvårdsområdet i beslutet att avlysa årets björnjakt helt.

”Länsstyrelsen stöttar viltvårdsområdet i det här beslutet. Det är inte okej att ett fåtal personer förstör för så många andra och man kan hoppas på någon form av utrensning genom social påtryckning”, sa Sara Waern.

Länsstyrelsen berättade att det finns 15 registrerade lagliga åtlar i länet i dagsläget. För att få en åtel godkänd måste den registreras hos Länsstyrelsen och det finns sedan restriktioner gällande vad man får åtla med. Till exempel är det inte tillåtet med processade produkter såsom bröd och liknande, inte heller slakt från tamdjur får användas. Att ha en åtel för räv är förstås inget problem men den får då inte missbrukas för att medvetet locka till sig björn eller användas under björnjakten. Att använda åtelkameror är också okej så länge det sker inom ramen för dataskyddsförordningen och kameraövervakningslagen, men dessa får heller inte missbrukas.

”Du får inte åka och jaga björn efter att fått ett pling i telefonen. Tekniska hjälpmedel får inte användas på det sättet vid jakt. Och naturligtvis får man inte heller använda motorfordon i syfte att spåra eller genskjuta vilt. Rör på er i skogen”, uppmanade Sara Waern.

Om björnjakten fortsätter att misskötas kan Länsstyrelsen besluta om att upplösa hela viltvårdsområdet om 21 500 hektar. Något som skulle drabba all jakt i området, inte bara björnjakten.

Källa: Svensk Jakt