Det nya förbudet mot blyhagel krockar med vår grundlag. Detta kommer bli en utmaning för våra politiker att implementera och en katastrof för jägarna.

Sverige och världen står inför en tuff period när det gäller ekonomi, vilket påverkar alla, även jägarna och jaktbranschens företag. Sunnes jaktmässa läggs ner på grund av ekonomi, priserna på inköp och frakter har ökat otroligt mycket för våra svenska jaktföretag och priserna för att trycka en jakttidning har ökat med 40 procent på bara några månader. Vi ser hur vissa av våra kollegor i branschen redan har bytt till billigare papper och valt att göra sina tidningar på färre sidor, och bristen på papper på grund av Rysslands invasion av Ukraina har gjort att många tidningar har fått ta det papper som finns tillgängligt. Vi i jakttidningsbranschen har dock den stora förmånen att ha en trogen skara prenumeranter vilket vi är otroligt tacksamma för. Ser vi på dagstidningar så är dessa snart ett ­minne blott om utvecklingen håller i sig för dem och det här är problematiskt. När anrika media försvinner kommer andelen tvivelaktiga ”media” växa. Jag syftar på media som inte alltid har som mål att vara objektiv, utan som snarare styrs av ekonomiska eller politiska syften. Ordet källkritik har aldrig varit mer viktig än idag, och min uppmaning är att fortsätta stötta traditionell media om du vill ha en opartisk nyhetsrapportering även i framtiden.

Utmaningar för vår nya regering

Inför riksdagsvalet ställde vi ett antal frågor till samtliga partier. Det ska nu bli intressant att se hur väl framför allt Moderaterna och Ulf Kristersson lever upp till sina löften som de gav i samband med vårt reportage. Här är några citat från dem i vår intervju.

  • Framför allt måste vi försvara den svenska löshundsjakten i EU, där den idag ifrågasätts.
  • Vår utgångspunkt är att jakt och fiske på statens mark ska vara tillgänglig för alla som bor i Sverige. Det gäller även i norra Sverige. Jakt- och fiskerätten tillfaller markägaren, i det här fallet staten, som sedan ska kunna upplåta den.
  • Vargstammen i Sverige ska ner till 170 individer, i linje med det beslut som nyligen fattades i riksdagen och som vi står bakom. Vi kommer att verka för att målet nås.

Ja, det där är bra löften som jag ser fram emot att de infriar.

Blyhagelförbud

Regeringen har även en annan springande fråga att ta tag i och det är blyhagelförbudet som träder i kraft den 15 februari 2023. EU har tagit beslutet att förbjuda all jakt med blyhagel inom områden som ligger närmare än 100 meter från våtmark, vilket gör att du i princip inte kan jaga med blyhagel på någon plats i Sverige eftersom du aldrig kan gå en hel jaktdag på ett sätt så att du alltid är mer än 100 meter från sjöar, bäckar, diken eller vattenpölar med för den delen. Det finns även en del situationer när stålhagel är direkt olämpligt, något man inte tar med i resonemanget.

Jag har skrivit om detta tidigare, men ett problem till i ekvationen är den omvända bevisprövningen om du skulle bli föremål för en rättstvist. Det normala är att en åklagare måste bevisa att du brutit mot lagen, men när det gäller detta är det du som individ som måste bevisa din oskuld. Du är alltså skyldig tills du bevisat motsats­en. Detta krockar med vår grundlag vilket gör implementeringen komplicerad. Alla äldre hagelvapen som inte är godkända för stålhagel blir dessutom värdelösa om detta inte åtgärdas, och risken för olyckor när jägare stoppar stålhagelpatroner i sina gamla gevär är stor. Här behövs det en snabb och bra lösning.

Johan Olsson, chefredaktör