Film: Ledarskap

2022-11-17T16:35:12+01:0010 december 2019|Hundskolan|

Ledarskap har varit föremål för mycket diskussion och många hundägare vill heller inte nämna begreppet. För mig bygger en god grundlydnad på förståelsen kring samspelet mellan hund och förare, på att man som hundägare har förmåga att vara den goda ledaren för sin hund.

Film: Förbered apportören inför kommande jakt

2022-11-17T16:37:26+01:008 oktober 2019|Hundskolan|

När hunden väl är klar i grunderna kring apportering är det även dags att arbeta vidare med sök- spår- och vatten­arbete vilket de flesta jakthundsraserna inom grupperna stötande-, stående- och apporterande fågelhundar bör kunna behärska för att jakten ska hålla en hög etisk nivå.

Film: Hundskolan – Apportering

2022-11-17T16:39:39+01:006 augusti 2019|Hundskolan|

I Jaktförordningen §17 krävs det att apporterande hundar ska finnas med vid jakt på duvor, ­änder och gäss. I Jaktlagen (1987:259) §28 står att ”Om vilt har skadats vid jakt, skall jägaren snarast vidta de åt­gärder som behövs för att ­djuret skall kunna uppspåras och avlivas”.

Film: Hundskolan – Koppelträning

2022-11-17T16:41:52+01:0010 maj 2019|Hundskolan|

Koppelträna din hund. Kenth Gustafsson ger några förslag på lydnadsövningar då sommaren är den period i jakt­hundens liv som annars kan bli lite tråkig när strikt koppeltvång ­råder

Film: Hundskolan – Stanna

2022-11-17T16:42:56+01:005 april 2019|Hundskolan|

I det här numret kommer jag att mer belysa vikt­en av ett ovillkorligt stannakommando för våra fågelhundar och då i första hand för den stående fågelhunden. Men även för de stötande fågel­hundarna är stannakommandot en nödvändighet.

Film: Hundskolan – Sitt

2022-11-17T16:43:52+01:001 mars 2019|Hundskolan|

Ett av de kommandon som jag ofta använder mig av och som jag anser vara särskilt viktigt, är att hunden kan sitt med hög kravnivå, vilket innebär att jag har en hund som verkligen kan sitta still tills dess att jag säger något annat.

Film: Hundskolan – Inkallning

2022-11-17T16:45:01+01:0010 januari 2019|Hundskolan|

Inom fågelhundsdressyren är ovillkorlig ­inkallning en förutsättning om man vill ha en ­effektiv jakt. Även i övriga jaktformer finns det stora för­delar med att man har en hund som alltid går att kalla in, oavsett hur jakten bedrivs. Har man en inkallning som alltid fungerar så underlättas samvaron med hunden.

Titel

Till toppen