Jägarförbundet startade nyligen en tjänst där lantbrukare och jägare kan hitta varandra för att hjälpas åt med jakt på vildsvin och det är ett initiativ som LRF välkomnar.

– Fast i det korta perspektivet måste avskjutningen öka till 150 000 djur per år för att skadorna och kostnaderna för lantbrukarna inte ska bli övermäktiga. Utfodringen är ett stort problem, på många platser i Sverige sker det i dag tyvärr helt okontrollerat, säger Palle Borgström, som är ordförande i LRF.

Under hela 2000-talet har vildsvinstammen ökat kraftigt i vårt land. Enligt SLU har det bland annat att göra med att utfodringen av vilt ökat. Trots att avskjutningen ökat rejält menar experter att vildsvinstammen växer med cirka 15 procent varje år och enligt beräkningar lär det finnas uppemot 300 000 vildsvin i Sverige

– På flera håll i landet börjar läget bli desperat för våra medlemmar varför vi behöver få hjälp från regering, myndigheter och jägare om vi ska kunna fortsätta med vårt yrke och leverera mat, säger Palle Borgström i ett uttalande.

Enligt SLU senaste beräkning, som gjordes 2015, kostar det 1,1 miljarder kronor per år för lantbruket för vildsvinens framfart i form av skador och odlingsförluster.

Källa: ja.se