Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att resultatet från varginventeringen under perioden 2018/19 visar att det finns ungefär 300 vargar i Sverige. Vilket är en marginell förändring från förra vintern då inventeringen visade cirka 305 vargar.

Vargstammen i Skandinavien baseras på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar, det vill säga revir med årsvalpar. Enligt den senaste inventeringen är stammen ungefär lika stor som i fjol. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2018/19 beräknas till cirka 380 vargar, varav cirka 300 i Sverige.

–Inventeringen visar att vargstammen ligger still runt det antal på 300 individer som bedöms vara gynnsam bevarandestatus för arten i Sverige, säger Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Dock finns det regionala skillnader. Trots att vargstammen nationellt är ungefär lika stor som i fjol är det en fortsatt minskning i antalet familjegrupper och revirmarkerande par i Dalarnas län sedan 2016.

–Antalet vargar påverkar hur vargstammen förvaltas. Naturvårdsverket kommer inom kort meddela hur det blir med länsstyrelsernas beslutanderätt om licensjakt på varg, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Källa: naturvardsverket.se