Den 2 januari startade licensjakten på varg och pågår som längst till och med den 15 februari. Tilldelningen är på totalt 36 vargar fördelat på sex revir. Fem av dessa revir ligger i det mellersta området och ett revir i det södra området.

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland meddela under gårdagen att vargjakten skulle återupptas i Ripelångenreviret och den sista vargen sköts i det nämnda reviret under dagens jakt.

 

Den 9 januari klockan 15:30