Årets licensjakten på lodjur har avslutats. De sista lodjuren fälldes under helgen i Jämtland och Västernorrland, vilket blev avslutningen på årets jakt.

Under årets licensjakt sköts 139 lodjur av den totala tilldelningen på 143.

I Dalarna tog jakten slut den 31 mars och då med tre lodjur kvar av tilldelningen.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län avlyste jakten när 29 av de totalt 30 tilldelade lodjuren hade skjutits.

Det är värt att notera att olika jakttider gäller för lodjur beroende på förvaltningsområde. I det sydliga- och mellersta förvaltningsområdet tillåts lodjursjakt från den 1 till den 31 mars, medan i det norra förvaltningsområdet sträcker sig jaktsäsongen från 1 mars till 15 april.