Med hungriga björnar som precis vaknat ur sitt ide har antalet ansökningar om skyddsjakt ökat i Norrbottens län. I Norrbotten har 16 ansökningar lämnats in varav 13 har beviljats, tre är under handläggning samt en som har avslagits.

Av de ansökningar som beviljats har 29 björnar fällts vilket motsvarar nära 53 procent av den tilldelning som licensjakten under 2022 hade.

Länsstyrelsen i Norrbotten skriver i sitt beslutsunderlag för fjolårets licensjakt att ”Skyddsjakt är inget lämpligt alternativ till licensjakt. Såvida inte skyddsjakterna genomförs i mycket stort antal så har dessa svårt att ha en populationsreglerande effekt.”
I samma text står det vidare ”Licensjakt, det vill säga en populationsreglerande jakt i syfte att anpassa stammens täthet, storlek och tillväxt, är en viktig och grundläggande komponent i förvaltningen av björn i Sverige och i Norrbottens län.”

Källa: Svensk Jakt