Av EU-parlamentets 697 ledamöter röstade 491 för det nya vapendirektivet. Endast 178 röstade mot direktivet och 28 avstod helt, skriver Svensk Jakt.

Anna Maria Corazza Bildt (M) är den svenska politiker som har varit mest aktiv i arbetet om direktivet och hon är mycket nöjd med beslutet i parlamentet.

– Vi har stärkt säkerheten i Europa utan att minska friheten för våra lagliga vapenägare. Direktivet är rättssäkert, tydligt och genomförbart. Det är det bästa möjliga resultats, säger Corazza Bildt i ett pressmeddelande. 

Vidare menar Corazza Bildt att syftet med det nya vapendirektivet är att kunna garantera att lagliga vapen inte ska hamna i fel händer. Detta nya direktiv ska även hjälpa till att täppa till kryphål för olagliga vapeninnehav, samt att länder som har ett fungerande regelverk ska kunna behålla det.