Just nu pågår årets lodjursjakt i 14 av Sveriges län. Av dessa 14 län har fyra län avlyst sin licensjakt då den beslutade tilldelningen är uppnådd. Totalt ingår 201 lodjur i årets licenstilldelning och efter en vecka av jakten har totalt 101 lodjur fällts.