I nationalparken i Haparanda skärgård har älgtillgången varit god men nu inkommer uppgifter om älgar som svälter till döds på öarna på grund av brist på föda.   

Delar av nationalparken Haparanda skärgård har i över 25 år varit en nationalpark och under de 20 första åren märktes en markant ökning av älgar på områdena, eftersom jakt i nationalparken förbjöds. Nu har flera älgar hittats som svultit till döds på öarna. Länsstyrelsen i Norrbotten har gjort en uppskattning om att det finns omkring 20 älgar och menar att det kan bli möjligt med skyddsjakt.

– Beslutet om nationalpark är positivt för det är en natur som ska bevaras. Problemet är ju bara att man inte förvaltat älgstammen och de har betat sönder de stora öarna, säger Göran Rönnbäck, ordförande för jaktvårdskretsen i Haparanda i en nyhet från SVT Nyheter Norrbotten.

Källa: SVT Nyheter Norrbotten.