Älgar tål värme dåligt och är gjorda för ett kallare klimat. Redan vid 14 graders värme börjar älgen lägga energi på att reglera sin kroppstemperatur. Den negativa effekten på kroppsvikten av värmen är större för älgen än effekten av ett sämre näringsvärde i vår- och sommardieten, detta rapporterar forskarna i nyhet från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.  De andas med öppen mun för att få ner sin kroppstemperatur vid cirka 20 graders värme.

Sheila Holmes, forskare, säger i artikeln, -resultaten kan hjälpa oss till en bättre förståelse av på vilka olika sätt klimatförändringarna kommer påverka älgarna, men också andra arter anpassade för kallare klimat.

Man har i studien använt sig av älgkalvars slaktvikt rapporterade under åren 1988-1997 och 2017-2019, vegetationsdata från SLU samt väderdata från SMHI och efter den rekordvarma sommaren 2018 såg forskarna tydligt negativa effekter på älgstammen.