Både Jaktjournalen och Svensk Jakt skriver om hur vargetableringar i landet starkt påverkar älgjakten. Svensk Jakt skriver om Stadra-Nora älgskötselområde i Örebro län och i Jaktjournalen kan man läsa om Harbergets älgskötselområde i Dalarnas län. Båda älgskötselområdena har det gemensamt att man inte längre anser att älgjakt är möjlig.

Under fjolåret blåste man av älgjakten i Harberget efter bara fem dagar på grund av älgbrist på det 23 000 hektar stora området. I år har de tio jaktlagen som ingår i älgskötselområdet beslutat att det inte blir någon älgjakt överhuvudtaget. I området finns Gimmenreviret där det finns ett vuxet alfapar som enligt jägarna har sex valpar. Länsstyrelsen har säkrat DNA ifrån alfaparet och fyra av valparna. Dessutom har det observerats två vargar till.

Inom området överlever nästan inte en enda kalv fram till hösten då området även har björn som bidrar till att älgkalvarna inte klarar sig.
Till Jaktjournalen säger Sven-Gunnar Jansson, som är ordförande i Harbergets älgskötselområde
– Fortsätter vi bara skjuta vuxna älgar kommer vi att utrota stammen.

Stadra-Nora älgskötselområde som är på 26 000 hektar ansöker om skyddsjakt på vargarna i Greckenreviret och i sin ansökan till Länsstyrelsen i Örebro skriver man ”Jägarnas kan tvingas lägga ner sina jaktlag eftersom det inte går ihop sig ekonomiskt när arrenden ska betalas men ingen jakt på älg kan bedrivas”.

Bakgrunden i ansökan till Länsstyrelsen är Naturvårdsverkets första punkt i sin skrivning kring vilka förutsättningar som ska gälla för skyddsjakt ”Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön”

Med det nya Greckenreviret går det inte längre att bedriva älgjakt i samma område på grund av älgbrist vilket drabbar både jaktarrendatorerna och fastighetsägarna ekonomiskt. Stadra-Nora gör den bedömningen att vargen hitintills orsakat förluster på lite drygt 6 miljoner.

I medeltal dödar ett vargrevir cirka 120 älgar på år.

Länsstyrelsen i Örebro har inte tagit ställning till ansökan där man önskar bedriva skyddsjakt mellan den 1 mars 2022 och 1 mars 2023.