Avskjutningsstatistiken är nu fastställd för jaktåret 2022/2023 när det gäller den svenska älgstammen. Generellt för samtliga län har antalet älgar som fällts minskat med 15 procent. Med det fortsätter trenden från fjolårets siffror med en fortsatt minskning av antalet fällda älgar. Jaktsäsongen 2020/2021 sköts 83 000 älgar i landet, säsongen 2021/2022 sköts 73 000 och under 2022/2023 minskade antalet älgar som fälldes till 63 017.

I de nordligaste länen minskade avskjutningen med nio procent. Björn Sundgren som är jaktvårdskonsulent säger till Svensk Jakt att det finns en ökande oro i de norra regionerna över att älgstammen har sjunkit under de önskvärda nivåerna och att stammen på flera håll ligger på, eller under, de uppsatta målnivåerna.

Gällande de län som ligger inom mittregionen och där även trycket finns från en kraftigt ökande rovdjursstam minskade avskjutningen med 18 procent. I den sammanställning som Svensk Jakt redovisar säger jaktvårdskonsulent Hans Johansson att det möjligtvis inte är för få älgar som skjuts utan att det kanske är avskjutningsmålen i planerna som kan vara för högt satta. Men även att det finns en oro över att antalet kalvar per hondjur är oroväckande lågt och att det inte bara gäller i de områden där man vet att kalvpredationen är stor från varg och björn. En orsak till det kan vara att färre kalvar föds då åldern på de vuxna djur blivit lägre vilket riskerar att ge färre kalvfödslar.

I de sydligare länen minskade avskjutningen med 20 procent. Jämför man avskjutningen med det år då det nuvarande älgjaktsystemet infördes 2012 har antalet fällda älgar minskat med 48 procent. Även i denna del av landet har man noterat en negativ trend på reproduktionen där antalet kalvar per vuxet hondjur minskat 23 procent sedan 2012 och de kor som har två kalvar har minskat med 35 procent enligt jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja.
– Både jägare och markägare anser att det finns en gräns för hur mycket man kan minska älgstammen, och den gränsen är förmodligen passerad. Det blir naturligt att hålla igen och vårda älgstammen. Samtidigt är kvaliteten i älgstammen mycket viktigare i en liten älgstam jämfört med en stor, säger Jonatan Lilja till Svensk Jakt.

I en sammanställning över kalvavskjutningen noteras att Blekinge är det län med högst kalvar fällda med 57 procent och tätt efter kommer Östergötland, Skåne och Jönköpings län med 56 procent. Lägst kalvandel har Västernorrlands län med 33 procent men där även länen Västerbotten och Jämtland ligger på lägre nivåer, 36 procent.