SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har gjort beräkningar på älgstammens storlek i Hälsingland och enligt dem så har älgstammen på ett cirka 560 000 ha stort område mer än halverats. I området kring Ljusdal-Ramsjö beräknas vinterstammen ligga på 4,06 älgar per tusen hektar och i området Ljusnan-Voxna är motsvarande siffror 3,26 älg per tusen hektar.
Dessa siffror kan jämföras med 2013 då det beräknades att Ljusnan-Voxnan hade 8,9 älgar i vinterstammen per tusen hektar och Ramsjö-Ljusdal 8,8.

I helahalsingland.se den 21 april kunde man läsa att situationen är väldigt allvarlig och att det eventuellt kan komma att påverka höstens jakt.

Daniel Ligné, som är riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet tror inte att det finns något utrymme för älgjakt det kommande året. Ska älgjakt kunna bedrivas borde älgstammen ligga på cirka 6,0 älgar per tusen hektar.

Till tidningen säger Daniel Ligné,
– Det är första gången som man räknar på det här sättet ska man komma ihåg och vi ska nu i veckan ut och göra spillningsinventering i områdena för att få en ännu säkrare bild över läget. Men jag tror att vi kommer landa kring dessa siffror ändå.

Daniel Ligné anger tre faktorer som han i hög grad tror ha påverkat älgstammen negativt i Hälsingland, dels att man från jägarhåll har skjutit lite för hårt, dels att det även i dessa områden är många vargrevir och en hög björntäthet.

Nu kommer man i älgförvaltningsgrupperna analysera SLU:s forskningsrapport för att se vilka förutsättningar som finns för att en eventuell älgjakt ska kunna bedrivas. Även Länsstyrelsen i Gävleborg har tagit del av rapporten och underlaget kommer att användas i de kommande planprocesserna.