Jägareförbundet Mitt Norrland skriver i ett pressmeddelande att deras medlemssiffror pekat uppåt den senaste tiden och att det är kvinnor och ungdomar som ökar mest. Mitt Norrland är den länsförening inom förbundet som får flest nya kvinnliga medlemmar.

– Det är viktigt att vi får fler kvinnor i jakten eftersom det gör att jakten blir mer jämställd, säger Gun Fahlander Jägareförbundet i Mitt Norrland.

För tillfället har Jägareförbundet Mitt Norrland 14.000 medlemmar men de siktar siktar på att bli ännu större.

– Vi kommer att åka runt med en husbil i hela Jämtland och Västernorrland för att träffa medlemmar och allmänheten samt värva medlemmar. Vi tycker att det är viktigt att finnas ute bland våra medlemmar tillsammans med våra kretsar. Vi kommer att lägga fokus på medlem och att vi behöver kommunicera Jägareförbundets arbete. Detta kommer att göra avtryck, avslutar Gun Fahlander.