Åsikter och ståndpunkter i innehållet är insändarens egna och skall inte kopplas ihop med Allt om Jakt & Vapen.

För ett år sedan kunde jag läsa i en ortstidning att ortsbor inte fick plats för att idka sitt fritidsintresse, ripjakt i fjällmiljö. Det är högaktuellt även denna höst. Beklagligt och oroväckande för landsbygdsborna. Till de som ändå vill uppleva samarbetet med hunden, spänningsmomenten, etcetera kan jag ge ett alternativt förslag.

För ett år sedan kunde jag läsa i en ortstidning att ortsbor inte fick plats för att idka sitt fritidsintresse, ripjakt i fjällmiljö. Det är högaktuellt även denna höst. Beklagligt och oroväckande för landsbygdsborna. Har man tur kan man genom lottdragning få tillgång till några dagars jakt vid skilda tillfällen. Den jakten ger ingen stor köttvolym utan det är andra faktorer som de jägarna värdesätter. Samarbetet med hunden, spänningsmomenten, naturupplevelser, social samvaro, motion, rekreation mm.

Till de som vill uppleva de nämnda faktorerna kan jag ge ett alternativt förslag. Jakt med drivande hund på hare och räv. De hundar som i huvudsak används för den jakten är beagle, drever och stövare. Eftersom min erfarenhet är jakt med stövare kommer jag att framhålla dess fördelar. Stövaren i sig, förutom en mycket duktig/tålig jakthund är att den är trevlig, snygg, formbar, barnkär samt en familjehund med en lång livslängd. Jakttiden är lång från den 1/9 – 28/2, rävjakt fram till den 15/3. Det är förhållandevis en billig jakt, god tillgång av valpar efter meriterade föräldrar. Lätt att få tag i jaktmark till humana priser, villebråden finns i hela landet och går inte att jaga sönder.

Jakten kan göras som ensamjakt men även som sällskapsjakt. Den ger en frihet genom att man börjar och avslutar jakten genom eget beslut. Eftersom det är en lång jakttid får man uppleva årstidernas naturväxlingar, från sensommar via höstmånader till för- och efterjulsvinter. Detta tillsammans med meditation vid en brasa, en grillbit och en kopp kaffe, att bara ta del av det liv som naturen bjuder på är livskvalitet. Motion erhålls genom att man ofta är i rörelse, ibland med språng/snabb gång för att komma i läge och kunna avsluta jakten. En marinerad vällagad hare är en delikatess! Att minska rävstammen är vilt/naturvård.

För er som finner den här jaktformen intressant, tag kontakt med någon stövarjägare och be om att få följa med som jaktgäst någon dag. Blir det en bra dag kommer ni inte att glömma den dagen, men som vid all annan jakt kan det också bli en dag som är mindre lyckad, men ni har ändå upplevt en okonstlad naturdag!

Orrviken, augusti 2020
Olle B. Häggkvist
Stövarjägare i över 50 år!