Jägarnas Riksförbund fortsätter sin satsning på framtiden med nya förändringar för att bli ännu mer attraktiva och relevanta. Som en del av detta arbete har man inrättat rollen som Verksamhetsutvecklare för att bättre samordna förbundets olika delar.

 

I denna nya roll som generalsekreterare välkomnas Anders Lindström, som har omfattande erfarenhet från ledande positioner inom SAKO, Interjakt och Jaktgrossisterna. Anders har också varit aktiv inom ideella föreningar och var en av grundarna till Föreningen Sveriges Jägare.

– Jag vill bidra med min långa erfarenhet och kunnande från jakt- och vapenbranschen och föra JRF framåt. Jag tror att min praktiska erfarenhet från branschen kommer samspela med min ledarskapsstil och ge JRF bra förutsättningar att utvecklas, säger Anders Lindström.

Anders tillträder sin tjänst den 1 juni och kommer inledningsvis att arbeta tillsammans med Per Wanström för att successivt introduceras i det operativa arbetet. Vid förbundsårsstämman får Anders möjlighet att presentera sig för ombud och funktionärer och dela sin vision för förbundets framtid.

– Det är en ynnest att få ha kvar Pers kunskaper i organisationen. Jag tror att Pers erfarenhet tillsammans med min vilja att plocka upp idéer och skapa en bra lagkänsla kommer göra introduktionen smidig, fortsätter Anders Lindström.