Under torsdagen sköts en andra vargen i Rackstareviret. Detta efter att jägarna ringat in flocken i ett mindre skogsområde intill Grundsjön, väster om Ämtervik. Länsstyrelsen beviljade kvot på två vargar i Reviret för skyddsjakten har i och med detta fyllts. 

Jägare och markägare i området kräver en fortsatt jakt där samtliga vargar i reviret. Kari Langöen, vilthandläggare  på Länsstyrelsen i Värmland berättar för SVT Nyheter Värmland att det hölls ett möte under torsdagen med jaktlaget samt representanter från Länsstyrelsen. Det diskuterades då huruvida skyddsjakten kommer att förlängas eller inte. Men ett beslut är ännu inte fattat. 

 

Foto: Johan Olsson. Arkivbild.