Landsbygdsministern Jennie Nilsson låter idag meddela att hon tycker man hittat en bra balans för såväl jakt och jordbruk som skog och djur då det i ett beslut som detta är många olika och ibland vitt skilda intressen som ska tillgodoses. Hon menar att den här översynen var nödvändig för att vår viltförvaltning ska följa med i tiden , då det var över 20 år sedan en systematisk genomgång gjordes.

Samtliga jakttider har anpassats och setts över utifrån rådande omständigheter. Även tiderna för jakt och jaktträning med hund ändras och förutsättningarna att bedriva renskötsel i nationalparker förbättras. Dessa beslut är fattade på ett brett förankrat och gediget underlag från Naturvårdsverket.

Avslutningsvis låter man meddela att för att förebygga olaglig jakt i nationalparker avser regeringen återkomma med förslag på åtgärder.

Källa: Regeringskansliet, Näringsdepartementet Pressmeddelande