Tiden börjar rinna ut för skyddsjakten i Långbogenreviret som beslutades efter att två kalvar av nötkreatur dödats i början av juni.

SVT Nyheter har talat med jaktledaren för skyddsjakten, Leif Thomsen, som menar att det varit nära men att jakten är svår. Enligt beslutet får ingen varg skjutas om årsvalpar finns i närheten, syftet är att undvika att tiken blir skjuten. Detta försvårar givetvis för jägarna som sett varg vid flera tillfällen men inte kunnat komma till skott. Enligt jaktledaren har jakten även bedrivits med bandhundar förutom vakjakt. Spårningen med hundarna har visat att vargarna rört sig inne på gårdar, strukit längs väggarna på ladugårdar och rundat bilar, främst ska det ha varit två ungvargar som haft det beteendet.

Jaktledaren Leif Thomsen tror att det kan bli tal om förlängning av skyddsjakten, något som skett i andra fall där skyddsjakten inte lyckats inom utsatt tid.