Fem vargar av totalt sex vargar har skjutits i Dalarna under årets licensjakt i Orsenreviret. En varg är fortfarande kvar och under lördagen upptog man jakten igen. Men hittills har ingen varg siktats, rapporterar SVT Nyheter Dalarna.

Den aktuella vargen är en tik och den valde att lämna reviret för några veckor sedan. Hundförare har varit ute under lördagen och försökt spåra vargen, men hittills helt utan resultat.

– Det är lite av ett döläge just nu. Jägarna står inte ens på pass utan inväntar hundförarna., säger Christer Gruhs på Jägareförbundet i Dalarna till SVT Nyheter.

Det finns inget som säger att vargtiken är kvar i det stora området som de spårar i. Området sträcker sig två mil åt vardera håll.

– Tiken kan ju göra utsvängningar ut i andra revir och ställa till o-ordning där innan hon återvänder, berättar Christer Gruhs till SVT Nyheter.

Licensjakten på varg avrundas den 15 februari. Har vargen inte skjutits innan dess, så är det upp till länsstyrelsen hur man ska gå till väga.