I slutet av oktober fattade Länsstyrelsen i Sörmland beslut om skyddsjakt efter de vargvalpar som är hybrider mellan varg och hund.

Vargarna har observerats i kameror och via spillning i Bietrakten. Ännu har inga vargar skjutits men många observationer på flera olika ställen har kommit in till Länsstyrelsen. Dock har ingen av dessa kvalitetssäkrats. 

– Vargar och hybrider rör sig över stora områden och ju äldre årsungarna blir desto större ömråden rör de sig runt. Det är fullt normalt. Ett normalstort vargrevir i Sverige är ca 100 000 hektar, i Södermanland är det sannolikt mindre med tanke på tillgången på bytesdjur, men att djuren här rör sig över ca 40 000 hektar är högst sannolikt och därmed kommer de att observeras på olika platser inom det området, säger Johan Varenius, chef på Länsstyrelsens landsbygdsenhet till Eskilstuna-kuriren