Efter upprepade angrepp på hundar och tamdjur ansöker man i Värmland om skyddsjakt på varg rapporterar Svensk Jakt. Det är en grupp av jägare och markägare som lämnat in ansökan om skyddsjakt på samtliga vargar i området då de gör den bedömningen att det finns varg överallt.

Vid de jakter som ägt rum under hösten har fyra incidenter inträffat där jägare fått skjuta varningsskott mot varg då de har angripit jakthundar. Senaste tillfället ägde rum den 8 januari då en stövare attackerades av varg vilket två dagar senare kunde bekräftas av länsstyrelsens personal.

I ansökan finns även beskrivet oklarheter kring hur länsstyrelsen gjorde sin bedömning efter en rovdjursattack där en 120-kilos kalv dödats. Besiktningsmannen från länsstyrelsen bedömde på plats att kalven dödats av varg men beskrivningen ändrades därefter till att kalven kunde ha stångats ihjäl av andra kor.

I sin ansökan skriver man ”Detta är vad vi har vetskap om idag. Ytterligare angrepp har skett utan dödlig utgång, fast i vårt närmaste grannskap. Om det är samma vargar vet vi inte, då det är varg överallt och kontrollen tycks ha tappats av länsstyrelsen om hur många vargar som finns i området,”

Länsstyrelsen har inte fattat beslut i frågan