Länsstyrelsen i Gävleborg har idag avslagit de ansökningar som inkommit om skyddsjakt på de vargar som räknas i det revir som kallas för Ryssjöreviret. 

Såhär skriver Länsstyrelsen på deras hemsida:
Det innebär en utmaning i det aktuella ärendet, eftersom vi vet att i det aktuella reviret finns minst fem individer, men det har inte gått att fastställa vilken individ som orsakat skadan. Vår bedömning är att det med all sannolikhet har varit flera individer med vid de angrepp som skett. Att bevilja skyddsjakt på ett helt revir skulle innebära att skyddsjakten blir populationsreglerande, vilket inte är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

I nuläget gör Länsstyrelsen bedömningen att skyddsjakt på enstaka individer i det aktuella reviret, som förebyggande åtgärd mot angrepp på jakthundar ge en osäker och kortsiktig effekt. Enligt lagstiftningen är skyddsjakt motiverat där vargar uppenbart är mer benägna att angripa hundar än genomsnittet. I nuläget är det trots att två hundar dödats av varg, inte möjligt att definiera dessa vargar som mer skadebenägna än genomsnittet baserat på den vägledning Länsstyrelsen har att bygga sitt beslut på.” 

Vidare skriver Länsstyrelsen på deras hemsida att den åtgärd som är närmast att pröva är att ha skyddsväst på sin jakthund. Länsstyrelsen kommer under en begränsad period framöver att ersätta hela kostnaden, upp till 5000 kronor, för skyddsväst avsett för jakthund. Detta gäller de hundägare som har jakträtt inom reviret Ryssjön. 

 

Foto: Johan Olsson. Arkivbild.