Den 31 mars avslutas den extrainsatta DNA-inventeringen av varg. Antalet individer fortsätter att öka, vecka tolv har 350 individer identifierats.

Den extrainsatta insamlingen av vargspillning som pågått sedan den 1 oktober är nu inne i sitt slutskede, insamlingen avslutas den 31 mars. Så långt har 350 individer identifierats genom DNA tack vare de insamlade proverna. Ännu hittas nya individer fortfarande, även om kurvan verkar ha planat ut något senaste veckorna. Efter avslutad inventering kommer siffran justeras gällande de vargar som delas med Norge, den slutliga siffran kan därför komma att se annorlunda ut.

Följ utvecklingen i inventeringen här