Dovviltet har ökat i Östergötland, något som avspeglar sig i antalet skyddsjaktsansökningar som kommer in till Länsstyrelsen. Främst handlar det om lantbrukare som har skador på sina grödor.

Svt.se har talat med Marcus Grenestam, vilthandläggare på Länsstyrelsen, som menar att det kommer in ansökningar varje vecka. Hittills har 62 ansökningar kommit in, att jämföra med 14 under samma period förra året.

Enligt viltdata.se har avskjutningen i länet ökat med fyra gånger de senaste tio åren, kurvan verkar dock ha planat ut från 2017 till 2018 (statistiken för 2019 inte komplett ännu).