Nyligen beviljade Länsstyrelsen i Uppsala län skyddsjakt på det lodjur som har tagit fyra får och sju getter i Skogstibble utanför Uppsala. Men Jenny Wallberg och Erik Lundborg har hittat en annan lösning som förhoppningsvis ska skydda deras tamdjur. 

– Vi läste på lite och utomlands används lamadjur mycket på det här sättet. Kommer det ett rovdjur så varnar lamorna och samlar ihop flocken. Och om inte rovdjuret backar så går lamorna till attack, säger Erik Lundborg till Uppsala Tidningen. 

Eftersom det finns mycket lodjur i området har Erik Lundborg och Jenny Wallberg följt Länsstyrelsens riktlinjer för rovdjurskydd sedan tidigare. Men ingenting har hjälp. Nu återstår att se om lamorna skrämmer iväg lodjuren. 

– Vi tycker om lodjur, de är vackra och terrängen i området är bra för dem. Det är därför vi har skaffat lamorna, säger Jenny Wallberg till Uppsala Tidningen.