2023 års björnjakt går in på sin fjärde dag och hittills har 245 björnar skjutits av de beslutade antalet på 649 björnar. Statistiken är något haltande då antalet fällda björnar inte uppdaterats vid avlyssning. I Gävleborg har över hälften av de tilldelade björnarna skjutits. I delområde 1 i Dalarna återstår det endast 14 björnar varav en björn i delområde 1a, av den totala tilldelningen på 85 björnar.

I Jämtlands län, som är indelad i fem områden haltar statistiken om antalet fällda eller påskjutna björnar. Senaste uppdateringen i länet är från onsdagskvällen.

 

Avskjutning av björn fördelat per län den 24 augusti klockan 14.00. Siffran inom parentes är den tilldelning respektive län beslutat om.

Norrbotten: 10 (70)

Västerbotten: 13 (81)

Jämtland: 52 (185)

Västernorrland: 10 (85)

Gävleborg: 86 (140)

Dalarna: 71 (85)

Värmland: 3 (3)