Björnjakten är nu inne på sin tredje dag. Hitintills har totalt 194 björnar skjutits av de totalt 649 björnar som länsstyrelserna tagit beslut om. I Dalarna är jakten fortfarande effektiv där endast 17 björnar återstår av de beslutade 85. Björnjakten i Dalarna är uppdelade i fyra delområden och av dessa fyra har man i tre av dem skjutit fullt utifrån den kvot som tilldelats och där har björnjakten redan efter två dygn fått avslutas. Även i Gävleborg är många björnar skjutna på kort tid där man under de första två dygnen uppnått 43 procent av den totala kvoten.

Avskjutning av björn fördelat per län kl 08.30 onsdag den 23 augusti. Siffran inom parentes är den tilldelning respektive län beslutat om.

Norrbotten: 7 (70)
Västerbotten: 8 (81)
Jämtland: 39 (185)
Västernorrland: 8 (85)
Gävleborg: 61 (140)
Dalarna: 68 (85)
Värmland: 3 (3)