När nu länsstyrelserna i Värmland respektive Norrbotten tagit beslut om antalet björnar som får fällas så är årets fördelning klar. Under fjolåret licensjakt var tilldelningen totalt 502 björnar men när sammanställningen är gjord för 2022 års björnjakt har antalet björnar som får fällas ökat till totalt 622.

Den största ökningen görs av Länsstyrelsen i Norrbotten som ifjol endast tillät en avskjutning av 20 björnar. Efter höstens inventering som visade att björnstammen i  Norrbotten var betydligt större än förvaltningsmålet har länsstyrelsen valt att följa inventeringsresultatet, vilket innebär att under årets björnjakt är det totalt 55 björnar som får fällas.

Även i Gävleborg är ökningen markant, från fjolårets tilldelning på 70 björnar till att i år gälla för 120 björnar.

I Dalarna har tilldelningen minskat från ifjol med en björn då 2021 års tilldelning var 49. När det gäller Värmland är det samma tilldelning som året innan och även i år gäller att bara en hona får skjutas.

Årets björnjakt i siffror
Norrbotten 55
Västerbotten 91
Jämtland 220
Västernorrland 85
Gävleborg 120
Dalarna 48
Värmland 3 (högst en hona)