Årets upplaga av att räkna vinterfåglar vid fågelborden var den 18:e i ordningen sedan starten 2006. Inledningsvis var syftet att ta tillvara det stora fågelintresset som finns i landet under vintern där cirka en halv miljon hushåll matar våra små vinterfåglar. En effekt av de årliga räkningarna visar även de förändringar som sker i fågelvärlden när det gäller våra småfåglar. Bland annat visar fågelräkningarna hur flera arter utvidgar sina vinterområden norrut i takt med att klimatet förändrats. Bland dessa arter finns koltrasten, rödhaken och nötväckan som alla förekommer längre norrut i landet än när räkningen startade 2006.

Två speciella glädjeämnen kunde noteras vid årets räkning, dels har antalet domherrar ökat då det i år kunde noteras det högsta antalen hitintills under de år fågelräkningarna pågått. Dels har grönfinken, som minskat under flera år, nu vänts till en viss uppgång. Grönfinken drabbades för cirka 15 år sedan av en sjukdom som orsakas av en parasit som sätter sig i fåglarnas svalg. Sjukdomen kan drabba många olika arter men speciellt grönfinken har drabbats extra hårt.

Årets 10 i topp vid de svenska fågelmatningarna: (Inom parentes anges förra årets placering)

1. Talgoxe (1)
2. Blåmes (2)
3. Pilfink (4)
4. Domherre (5)
5. Koltrast (7)
6. Skata (8)
7. Grönfink (11)
8. Gulsparv (9)
9. Kaja (10)
10. Gråsparv (12)