På tisdag den 1 mars inleds årets lodjursjakt. Generellt över hela landet utökas tilldelningen av antalet lodjur som får jagas 2022 med 50 procent till skillnad mot 2021.

I det norra förvaltningsområdet är det endast Norrbotten som inte beviljar licensjakt på lodjur då länsstyrelsen i Norrbotten skriver att årets lodjursinventering som pågått till den 28 februari visat att stammen inte har återhämtat sig från tidigare låga nivåer. Under fjolåret låg lodjursstammen endast på en föryngring över miniminivån och den beskattningsmodell man använder sig av visar att endast ett mycket litet uttag är möjligt för att stammen inte ska minska ytterligare. Länsstyrelsen i Norrbotten anser att ett sådant eventuellt uttag vid behov bör nyttjas för skyddsjakt på särskilt skadegörande individer för att minska skador inom rennäringen.

Västerbotten minskar kraftig sin tilldelning med åtta djur från fjolårets tretton till årets fem medan det däremot i Jämtland sker en ökning med ytterligare sju lodjur till skillnad mot 2021 års tilldelning. I Västernorrland är det återigen tillåtet att jaga lodjur med en fördelning på åtta lodjur. Jakttiden för det norra förvaltningsområdet är mellan den 1 mars till och med den 15 april.

I det mellersta förvaltningsområdet är den beslutade jakttiden mellan den 1 mars till den 31 mars. I Värmlands län bedömer länsstyrelsen att länets lodjursstam ligger på en nivå som understiger länets miniminivå vilket innebär att det saknas förutsättningar för licensjakt på lodjur 2022. I Uppsala län blir det tillåtet att beskatta lodjursstammen med åtta individer mot fjolåret då inga lodjur fick skjutas. Det är i det mellersta förvaltningsområdet som den största ökningen av antalet lodjur som får fällas skett, med en fördubbling sedan 2021.

Även i det södra förvaltningsområdet ökar antalet lodjur som får jagas. Däremot anser länsstyrelsen i Kronoberg att resultatet av inventeringarna inte når upp till det förvaltningsmål man har i länet och har beslutat att inte genomföra någon licensjakt i år. Licensjakten på lodjur är tillåten i det södra förvaltningsområdet mellan den 1 mars till den 31 mars.

Fördelning av årets lodjursjakt där siffran inom parentesen är 2021 års tilldelning av lodjur

Norra förvaltningsområdet
Västerbotten 5 (13)
Jämtland 24 (17)
Västernorrland 8 (0)

Mellersta förvaltningsområdet
Gävleborg 20 (15)
Dalarna 8 (5)
Västmanland 5 (4)
Örebro län 10 (2)
Värmland 0 (0)
Uppsala län 8 (0)
Västra Götaland 5 (2) 56 (28)

Södra förvaltningsområdet
Östergötland 10 (5)
Jönköpings län 10 (8)
Kalmar län 12 (8)
Kronoberg 0 (4)