Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, känner en oro över att årets torka kan komma att medföra en ökad risk för att afrikansk svinpest, ASF, förs in i Sverige. Genom att många grishållande lantbrukare inte har fått tillräckligt med foder inför hösten och vintern till sina grisar så måste fodret importeras. Av den anledningen uppmanar SVA lantbrukare som är tvungna att importera grisfoder att det ska förvaras vildsvinssäkert så att inte vildsvinen kommer åt gräs, halm eller spannmål från andra länder där smittan är etablerad. Spannmål och färskt gräs ska lagras i en månad och halm ska lagras tre månader efter skörd innan det ges till våra svenska grisar. SVA menar även att vildsvin och grisar kan smittas genom matrester som lämnas kvar i naturen efter exempelvis picknick eller vid rastplatser och uppmanar allmänheten att plocka upp efter sig och slänga matresterna i soporna så att vildsvinen inte kan komma åt dem.

ASF fortsätter att slå hårt mot vildsvin och grisnäring i EU-länder som Tyskland, Polen och de baltiska staterna. I Sverige är fokus på att dels minimera risken för att virussjukdomen når landet, dels att utveckla förmågan att kunna bekämpa den effektivt om den skulle komma hit. Av den anledningen är tidig upptäckt av smittan mycket viktigt för att kunna bekämpa ASF och minska de negativa effekterna av sjukdomen om ASF ändå skulle ta sig in i Sverige. Under den första halvan av 2023 undersöktes 43 upphittade vildsvinskadaver för ASF av SVA. Alla visade negativt resultat för viruset.

– För att vara säkra på att vi hittar smittan om den kommer behöver vi undersöka fler vildsvin, och för det är vi helt beroende av rapporter från jägare och allmänhet. Man kan rapportera upphittade vildsvinskadaver på rapporteravilt.sva.se. Grishållare som upplever sjuklighet eller dödlighet bland tamgrisar ska kontakta sin veterinär, säger Erika Chenais, statsveterinär hos SVA i ett pressmeddelande.