Idag startade licensjakten på varg. Totalt har länsstyrelsen tillsammans fattat beslut om att 27 vargar får fällas inom de sex jaktområdena Gullsjön (6), Haraldsjön (6), Snösjön (6), Immen (6) samt Römskog (3). Flera av dessa vargrevir ligger på gränsen mellan två alternativt tre länsstyrelser olika ansvarsområden. Römskog är dessutom ett gränsrevir mellan Sverige och Norge.

Med jaktstart idag den 2 januari 2022 så får jakten pågå som längst till och med den 15 februari. Jakten kan komma att avslutas tidigare i de respektive områdena om man har uppnått de antal vargar som får fällas blivit fällda.

Tre hundar får tillsammans förfölja varg i samband med jakten enligt Länsstyrelsernas rekommendationer.