Länsstyrelsen Skåne har agerat snabbt efter ett vargangrepp på får i Osby kommun, vilket inträffade bakom ett godkänt rovdjursavvisande stängsel. Beslut om skyddsjakt har fattats enligt de senaste riktlinjerna för att säkerställa effektiva åtgärder mot rovdjursangrepp.

I ett pressmeddelande meddelar Länsstyrelsen Skåne beslut om skyddsjakt i nordöstra delen av länet efter att vilthandläggare bekräftat ett vargangrepp i Hökön, Osby kommun. Det noterades att attacken inträffade trots ett godkänt rovdjursavvisande stängsel. Beslutet om skyddsjakt är i linje med de uppdaterade riktlinjerna från viltförvaltningsdelegationen, där det fastslås att åtgärder bör vidtas efter rovdjursangrepp bakom sådana stängsel.

– I det här fallet har vi starka misstankar om att det rör sig om vargindividen G93-23, som är en genetiskt värdefull varg. Via DNA har den hittills kunnat kopplas till totalt 11 angrepp i Skåne, Kronoberg och Kalmar län de senaste månaderna. Tyvärr verkar det som att denna individ har utvecklat ett problematiskt beteende där den aktivt söker upp får i hagar, säger Cajsa Söder, vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.